Loading...

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท

     คือ การนำแผ่นอลูมิเนียมชนิดพิเศษ 2 ชิ้นมาประกบกัน โดยมีแกนเป็นพลาสติก ประเภท โพลีเอททิลีน หรือ PE (Polyethylene) หรือพลาสติกกันไฟ FR(Non-Combustible MiniralFiledd Core) และเคลือบสี PVDF เหมาะสำหรับ ภายนอก
อลูมิเนียมคอมโพสิต และเคลือบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ หรือ PE สำหรับงานตกแต่งภายใน

ประเภทการเคลือบผิวแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
1.PVDF Aluminum Composite Panel (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบพีวีดีเอฟ)
    KYNAR 500® PVDF or HYLAR 5000® PVDF เป็นนวัตกรรมการเคลือบสีที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของอุตสาหกรรมเคลือบสีลงบนผิวโลหะและอโลหะ ด้วยองค์ประกอบทางเคมีของ PVDF ทำให้การเคลือบสีระบบนี้สามารถทนสภาวะดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะรังสี UV ที่ค่อนข้างแรงในประเทศไทยได้ดีกว่าระบบอื่นๆ เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า
10 ปี สีจะซีดหรือร่อนน้อยมาก ทำให้ PVDF เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก

2.POLYESTER Aluminum Composite Panel (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบโพลีเอสเตอร์)
    การเคลือบสีลงบนผิวอลูมิเนียมด้วย POLYESTER เหมาะสำหรับงานภายใน เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ PVDF แต่ทั้งนี้ POLYESTER ก็สามารถใช้งานภายนอก
ด้วยเช่นกัน แต่สีจะซีดไวกว่า PVDF